FaktúryČíslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2110002 - Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 827,89 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2110002  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS za 01/2011 
Partner: Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36 268 071
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2011 
Cena: 4 689,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 111019022 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Veľkosť: 949,84 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 111019022  
Predmet : Stravné kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Partner IČO: 31396674 
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2011 
Cena: 1 205,4 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2110073 - Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 754,16 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2110073  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS za 02/2011 
Partner: Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36 268 071
Dátum zverejnenia: 15. 2. 2011 
Cena: 4 689,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 8101024208 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Veľkosť: 799,03 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 8101024208  
Predmet : Stravné kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Partner IČO: 31396674  
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 1 205,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 10463495 - AUREDNIK CS, spol. s r.o. Králův Dvůr, Veľkosť: 363 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 10463495  
Predmet : Potreby pre LDO, VO, HO 
Partner: AUREDNIK CS, spol. s r.o. Králův Dvůr
Partner IČO: 18621392
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 190,17 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 7130568911 - ZSE Energia, a.s. Bratislava, Veľkosť: 633 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 7130568911  
Predmet : El. energia 9-12/2010 
Partner: ZSE Energia, a.s. Bratislava
Partner IČO: 36677281 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 579,59 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2721873301 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 317 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2721873301  
Predmet : Telefón a internet 12/2010 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 4 689,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 20076863/57400 - OTTO Office Bratislava, Veľkosť: 171 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 20076863/57400  
Predmet : Skladané uteráky 
Partner: OTTO Office Bratislava
Partner IČO: 35944226 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 63,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2011002 - Ján Holič-Hanzel Myjava, Veľkosť: 130 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2011002  
Predmet : Revízia elektrospotrebičov 
Partner: Ján Holič-Hanzel Myjava
Partner IČO: 40469328
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 40,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 9000504942 - Slovenská pošta a.s., Veľkosť: 149 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 9000504942  
Predmet : Poštové poukážky 
Partner: Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica
Partner IČO: 36631124 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 14,15 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 11114001 - JurisDat Bratislava, Veľkosť: 168 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 11114001  
Predmet : Predplatné časopis Škola 2011 
Partner: JurisDat Bratislava
Partner IČO: 11821973
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 20,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 51100062 - PYROTEAM GROUP s.r.o., Veľkosť: 147 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 51100062  
Predmet : Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 
Partner: PYROTEAM GROUP s.r.o. Senica
Partner IČO: 36241903 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 73,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 11600074 - Praxis-Media, Veľkosť: 191 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 11600074  
Predmet : Účtovné súvsťažnosti 3-9/2011 
Partner: Praxis-Media Bratislava
Partner IČO: 35898011
Dátum zverejnenia: 19.2.2011 
Cena: 147,46 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 4722983982 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 4722983982  
Predmet : Telefón a internet 01/2011 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 86,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2011001 - Ján Tížik ELTIME, Veľkosť: 149 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2011001  
Predmet : Ozvučenie novoročných koncertov 
Partner: Ján Tížik - ELTIME Poriadie
Partner IČO: 32717334
Dátum zverejnenia: 19.2.2011 
Cena: 300,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2011034 - Karol Slezárik, Veľkosť: 146 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2011034  
Predmet : Výkon činnosti požiarneho technika 
Partner: Karol Slezárik Brezová p.Br.
Partner IČO: 32724497 
Dátum zverejnenia: 19. 2. 2011 
Cena: 84,98 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2011042 - TESA Servis, Veľkosť: 142 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2011042  
Predmet : DVD pre TO 
Partner: TESA Servis Myjava
Partner IČO: 36913160
Dátum zverejnenia: 7.3.2011 
Cena: 49,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 20110039 - ELTIME in. s.r.o., Veľkosť: 212 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 20110039  
Predmet : Zásuvkové vývody 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Partner IČO: 36338702 
Dátum zverejnenia: 7.3.2011 
Cena: 840,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 800211 - Peter Šima MUSAE POLYMNIA, Veľkosť: 141 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 800211  
Predmet : Spracovanie hudobných podkladov pre TO 
Partner: Peter Šima MUSAE POLYMNIA Moravské Lieskové
Partner IČO: 41378415
Dátum zverejnenia: 7.3.2011 
Cena: 60,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 20110040 - ELTIME in. s.r.o., Veľkosť: 192 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 20110040  
Predmet : Pripojenie vypaľovacej pece 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Partner IČO: 36338702 
Dátum zverejnenia: 7.3.2011 
Cena: 399,73 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 1112202137 - ŠEVT a.s., Veľkosť: 164 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 1112202137  
Predmet : Žiacke knižky 
Partner: ŠEVT a.s. Banská Bystrica
Partner IČO: 31331131
Dátum zverejnenia: 11.3.2011 
Cena: 177,55 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 32011 - Ing. Monika Lachová, M.L., Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 32011  
Predmet : Látky a ušitie kostýmov pre TO 
Partner: Ing. Monika Lachová, M.L. Myjava
Partner IČO: 36963755 
Dátum zverejnenia: 11.3.2011 
Cena: 362,10 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 6724001293 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 315 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 6724001293  
Predmet : Telefón a internet 02/2011 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469
Dátum zverejnenia: 11.3.2011 
Cena: 79,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 7220349661 - ZSE Energia, a.s., Veľkosť: 215 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 7220349661  
Predmet : El. energia 01-03/2011 
Partner: ZSE Energia, a.s. Bratislava
Partner IČO: 36677281 
Dátum zverejnenia: 11.3.2011 
Cena: 667,64 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2110126 - Správa majetku mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2110126  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS 03/2011 
Partner: Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36268071
Dátum zverejnenia: 17.3.2011 
Cena: 4833,66 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 20076863 - OTTO Office s.r.o., Veľkosť: 199 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 20076863  
Predmet : Skladané uteráky, manaž. kreslo 
Partner: OTTO Office s.r.o. Bratislava
Partner IČO: 35944226 
Dátum zverejnenia: 23.3.2011 
Cena: 174,26 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 8101034713 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Veľkosť: 158 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 8101034713  
Predmet : Jedálne kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Partner IČO: 31396674
Dátum zverejnenia: 25.3.2011 
Cena: 1205,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 2110174 - Správa majetku mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 2110174  
Predmet : Vyúčt. energií za r. 2010 (vodné, stočné, teplo) 
Partner: Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36268071 
Dátum zverejnenia: 25.3.2011 
Cena: 916,50 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 32011 - Kollár Richard, Veľkosť: 118 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 32011  
Predmet : Preprava osôb do Senice 
Partner: Kollár Richard
Partner IČO: 43926762
Dátum zverejnenia: 28.3.2011 
Cena: 70,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 3220104/30/11 JVD papier s.r.o., Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 3220104/30/11  
Predmet : Potreby pre VO a kancelárske potreby 
Partner: JVD papier s.r.o.
Partner IČO: 36273350 
Dátum zverejnenia: 6.4.2011 
Cena: 83,02 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 31/11/0154 - Pavol Chalko - SENLINE, Veľkosť: 118 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 31/11/0154  
Predmet : Oprava kopírky Canon iR2018 
Partner: Pavol Chalko - SENLINE
Partner IČO: 34739572
Dátum zverejnenia: 6.4.2011 
Cena: 368,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 32/11/111041 Marián Sabo-MAS, Myjava, Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 32/11/111041  
Predmet : Soft.Adobe Photoshop, skener 
Partner: Marián Sabo-MAS, Myjava
Partner IČO: 36964166 
Dátum zverejnenia: 12.4.2011 
Cena: 584,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 33/11/3725016015 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 315 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 33/11/3725016015  
Predmet : Telefón a internet 03/2011 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469
Dátum zverejnenia: 12.4.2011 
Cena: 122,68 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 34/11/21500038 SAMŠPORT Myjava, Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 34/11/21500038  
Predmet : Preprava žiakov TO do Malaciek 
Partner: SAMŠPORT Myjava
Partner IČO: 18048692 
Dátum zverejnenia: 26.4.2011 
Cena: 182,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 35/11/2110240 - Správa majetku mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 35/11/2110240  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS 04/2011 
Partner: Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36268071
Dátum zverejnenia: 26.4.2011 
Cena: 4 689,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 36/11/21500051 SAMŠPORT Myjava, Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 36/11/21500051  
Predmet : Preprava žiakov TO do Topoľčan 
Partner: SAMŠPORT Myjava
Partner IČO: 18048692 
Dátum zverejnenia: 26.4.2011 
Cena: 149,69 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 37/11/21500052 - SAMŠPORT s.r.o. Myjava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 37/11/21500052  
Predmet : Preprava žiakov do Topoľčan 
Partner: SAMŠPORT s.r.o. Myjava
Partner IČO: 18048692
Dátum zverejnenia: 26.4.2011 
Cena: 155,82 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 38/11/8101041548 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Veľkosť: 949,84 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 38/11/8101041548  
Predmet : Stravné kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Partner IČO: 31396674 
Dátum zverejnenia: 28.4. 2011 
Cena: 2 405,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 39/11/201100211 - Koloria s.r.o., Bratislava, Veľkosť: 315 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 39/11/201100211  
Predmet : Látky na kostýmy pre TO 
Partner: Koloria s.r.o., Bratislava
Partner IČO: 31331751
Dátum zverejnenia: 2.5.2011 
Cena: 155,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 40/11/122011 - Martin Hubka - HARMÓNIA, Bratislava, Veľkosť: 949,84 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 40/11/122011  
Predmet : Údržba, oprava a ladenie klavírov 
Partner: Martin Hubka - HARMÓNIA, Bratislava
Partner IČO: 35144467 
Dátum zverejnenia: 2.5. 2011 
Cena: 178,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 41/11/21500061 - SAMŠPORT s.r.o. Myjava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 41/11/21500061  
Predmet : Preprava žiakov do Senice 
Partner: SAMŠPORT s.r.o. Myjava
Partner IČO: 18048692
Dátum zverejnenia: 6.5.2011 
Cena: 62,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 42/11/2726029253 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 42/11/2726029253  
Predmet : Telefón a internet 04/2011 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469 
Dátum zverejnenia: 9.5. 2011 
Cena: 108,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 43/11/2110294 - Správa majetku mesta Myjava, s.r.o., Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 43/11/2110294  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS 05/2011 
Partner: Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.
Partner IČO: 36268071
Dátum zverejnenia: 9.5.2011 
Cena: 4 689,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 44/11/83967515 - Poradca, Žilina, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 44/11/83967515  
Predmet : Predplatné publikácie Poradca 2012 - zálohová faktúra 
Partner: Poradca, Žilina
Partner IČO: 36371271 
Dátum zverejnenia: 9.5. 2011 
Cena: 28,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 45/11/132011 - Martin Hupka - HARMÓNIA, Bratislava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 45/11/132011  
Predmet : Generálna oprava klavíra Petrof 
Partner: Martin Hupka - HARMÓNIA, Bratislava
Partner IČO: 35144467
Dátum zverejnenia: 18.5.2011 
Cena: 148,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 46/11/212011 - Eva Čunderlíková, Bratislava, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 46/11/212011  
Predmet : Knihy - Cesta od zážitku k poznaniu 
Partner: Eva Čunderlíková, Bratislava
Partner IČO: 17493757 
Dátum zverejnenia: 27.5. 2011 
Cena: 21,90 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 47/11/83967515 - Poradca, Žilina, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 47/11/83967515  
Predmet : Predplatné časopisu Poradca 2012 - vyúčtovacia 
Partner: Poradca, Žilina
Partner IČO: 36371271
Dátum zverejnenia: 30.5.2011 
Cena: 28,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 48/11/11 - Kollár Richard, Kopčany, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 48/11/11  
Predmet : Preprava žiakov do Topoľčan 
Partner: Kollár Richard, Kopčany
Partner IČO: 43926762 
Dátum zverejnenia: 30.5. 2011 
Cena: 90,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 49/11/20500063 - SAMŠPORT s.r.o. Myjava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 49/11/20500063  
Predmet : Preprava žiakov do Bratislavy 2010 
Partner: SAMŠPORT s.r.o. Myjava
Partner IČO: 18048692
Dátum zverejnenia: 30.5.2011 
Cena: 220,17 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 50/11/21500081 SAMŠPORT Myjava, Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 50/11/21500081  
Predmet : Preprava žiakov TO do Prahy 
Partner: SAMŠPORT Myjava
Partner IČO: 18048692 
Dátum zverejnenia: 30.5.2011 
Cena: 430,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 51/11/052011 - Ing. Monika Lachová, Myjava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 51/11/052011  
Predmet : Látky a ušitie kostýmov pre TO 
Partner: Ing. Monika Lachová, Myjava
Partner IČO: 36963755
Dátum zverejnenia: 6.6.2011 
Cena: 490,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 52/11/3220173 JVD papier s.r.o., Veľkosť: 163 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 52/11/3220173  
Predmet : Potreby pre VO a kancelárske potreby 
Partner: JVD papier s.r.o.
Partner IČO: 36273350 
Dátum zverejnenia: 7.6.2011 
Cena: 249,92 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 53/11/2727052085 - T-Com Bratislava, Veľkosť: 315 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 53/11/2727052085  
Predmet : Telefón a internet 05/2011 
Partner: T-Com Bratislava
Partner IČO: 35763469
Dátum zverejnenia: 8.6.2011 
Cena: 118,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 54/11/2011099 - Karol Slezárik, Brezová pod Bradlom, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 54/11/2011099  
Predmet : Výkon činnosti požiarneho technika 
Partner: Karol Slezárik, Brezová pod Bradlom
Partner IČO: 32724497 
Dátum zverejnenia: 10.6. 2011 
Cena: 40,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 55/11/1112204260 - ŠEVT a.s., Banská Bystrica, Veľkosť: 164 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 55/11/1112204260  
Predmet : Školské tlačivá 
Partner: ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Partner IČO: 31331131
Dátum zverejnenia: 10.6.2011 
Cena: 66,72 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 56/11/7200415504 - ZSE Energia, a.s. Bratislava, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 56/11/7200415504  
Predmet : El energia 04-06/2011 
Partner: ZSE Energia, a.s. Bratislava
Partner IČO: 36677281 
Dátum zverejnenia: 10.6. 2011 
Cena: 673,72 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 57/11/110337 - DINTECH, s.r.o., Rudník, Veľkosť: 164 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 57/11/110337  
Predmet : Inštalatérsky materiál 
Partner: DINTECH, s.r.o., Rudník
Partner IČO: 44735391
Dátum zverejnenia: 10.6.2011 
Cena: 7,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 58/11/2110355 - Správa majetku mesta Myjava, s.r.o. Myjava, Veľkosť: 326 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 58/11/2110355  
Predmet : Nájom, voda, teplo, EPS 06/2011 
Partner: Správa majetku mesta Myjava, s.r.o. Myjava
Partner IČO: 36268071 
Dátum zverejnenia: 20.6. 2011 
Cena: 4 833,66 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 59/11/21500097 - SAMŠPORT s.r.o. Myjava, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 59/11/21500097  
Predmet : Preprava žiakov do Skalice 
Partner: SAMŠPORT s.r.o. Myjava
Partner IČO: 18048692
Dátum zverejnenia: 20.6.2011 
Cena: 167,96 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 60/11/20110165 - ELTIME in. s.r.o., Veľkosť: 192 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 60/11/20110165  
Predmet : Ozvučenie verejného koncertu 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Partner IČO: 36338702 
Dátum zverejnenia: 24.6.2011 
Cena: 480,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 61/11/2011010 - Jaroslav Tížik - ELTIME, Poriadie, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 61/11/2011010  
Predmet : Montáž prístupového systému 
Partner: Jaroslav Tížik - ELTIME, Poriadie
Partner IČO: 32717334
Dátum zverejnenia: 24.6.2011 
Cena: 450,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 62/11/20110169 - ELTIME in. s.r.o., Veľkosť: 192 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 62/11/20110169  
Predmet : Zabezpečovacie zariadenie + naprogramovanie 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Partner IČO: 36338702 
Dátum zverejnenia: 24.6.2011 
Cena: 1 293,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúra č. 63/11/201123 - Rámovanie obrazov Ľubomír Miča, Senica, Veľkosť: 167 KB
Typ: Faktúra dodávateľská
Číslo: 63/11/201123  
Predmet : Potreby pre VO 
Partner: Rámovanie obrazov Ľubomír Miča, Senica
Partner IČO: 33033633
Dátum zverejnenia: 29.6.2011 
Cena: 333,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: Faktúry za január 2012, Veľkosť: 32 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za február 2012, Veľkosť: 36 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za marec 2012, Veľkosť: 36 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za apríl 2012, Veľkosť: 36 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za máj 2012, Veľkosť: 37 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za jún 2012, Veľkosť: 36 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za júl 2012, Veľkosť: 37 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za august 2012, Veľkosť: 36 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za september 2012, Veľkosť: 37 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za október 2012, Veľkosť: 37 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za november 2012, Veľkosť: 40 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail K stiahnutiu: Faktúry za december 2012, Veľkosť: 40 KB
Typ:
Číslo:
Predmet :
Partner:
Partner IČO:
Dátum zverejnenia:
Cena:
Detail
1/2013 K stiahnutiu: Faktúry za január 2013
2/2013 K stiahnutiu: Faktúry za február 2013
3/2013 K stiahnutiu: Faktúry za marec 2013
4/2013 K stiahnutiu: Faktúry za apríl 2013
5/2013 K stiahnutiu: Faktúry za máj 2013
6/2013 K stiahnutiu: Faktúry za jún 2013
7/2013 K stiahnutiu: Faktúry za júl 2013
8/2013 K stiahnutiu: Faktúry za august 2013
9/2013 K stiahnutiu: Faktúry za september 2013
10/2013 K stiahnutiu: Faktúry za október 2013
11/2013 K stiahnutiu: Faktúry za november 2013
12/2013 K stiahnutiu: Faktúry za december 2013
Detail
1/2014 K stiahnutiu: Faktúry za január 2014
2/2014 K stiahnutiu: Faktúry za február 2014
3/2014 K stiahnutiu: Faktúry za marec 2014
4/2014 K stiahnutiu: Faktúry za apríl 2014
5/2014 K stiahnutiu: Faktúry za máj 2014
6/2014 K stiahnutiu: Faktúry za jún 2014
7/2014 K stiahnutiu: Faktúry za júl 2014
8/2014 K stiahnutiu: Faktúry za august 2014
9/2014 K stiahnutiu: Faktúry za september 2014
2014 K stiahnutiu: Faktúry za rok 2014
Detail
2015 K stiahnutiu: Faktúry za rok 2015
Detail
2016 K stiahnutiu: Faktúry za rok 2016
Detail
2017 K stiahnutiu: Zálohové faktúry za rok 2017
Detail
1/2017 K stiahnutiu: Faktúry za január 2017
2/2017 K stiahnutiu: Faktúry za február 2017
3/2017 K stiahnutiu: Faktúry za marec 2017
4/2017 K stiahnutiu: Faktúry za apríl 2017
5/2017 K stiahnutiu: Faktúry za máj 2017
6/2017 K stiahnutiu: Faktúry za jún 2017
7/2017 K stiahnutiu: Faktúry za júl 2017
8/2017 K stiahnutiu: Faktúry za august 2017
9/2017 K stiahnutiu: Faktúry za september 2017
10/2017 K stiahnutiu: Faktúry za október 2017
11/2017 K stiahnutiu: Faktúry za november 2017
12/2017 K stiahnutiu: Faktúry za december 2017Späť na stránku dokumentov
created by naoka