Zamestnanci školy

Riaditeľka školy

  Mgr. art. Bielčiková Elena - výtvarný odbor

Zástupkyňa riaditeľky

  Mgr. Matulová Erika - hudobný odbor - klavír, korepetícia

Učitelia

 • Hudobný odbor
  • Bielčiková Darina - akordeón, keyboard
   Bunčiak Štefan, DiS. art. - husle
   Derdová Lenka, DiS. art. - spev, hlasová výchova
   Duga Vladimír, DiS. art. - dychové nástroje, keyboard
   Mgr. Horňáková Zlatica - HN, klavír, korepetícia
   Jánoš Vladimír - gitara, dychové nástroje, bicie nástroje
   Klasovitý Miroslav - gitara, klarinet
   Mgr. Kurinová Lenka - spev, hlasová výchova
   Mgr. Michalička Pavol - heligónka, korepetícia
   Miklášová Soňa - gitara, HN
   Mgr. Pavlinec Petr - cimbal
   Pekník Vladimír - dychové nástroje
   Vrabcová Pavlína, DiS. art. - klavír, korepetícia
 • Výtvarný odbor
  • Mgr. Gogová Vitková Katarína
   Mgr. Vojaček Tomáš
 • Tanečný odbor
  • Bunčiaková Zdenka, DiS. art.
   Jankovýchová Tatiana
   Mgr. Konečná Lenka ArtD
   Ing. Konečník Ladislav
   Pavlík Robert - korepetítor
   Mgr. Zelenayová Jana
   Zruttová Adela
 • Literárno-dramatický odbor
  • Mgr. Zacharová Anna

  Nepedagogickí zamestnanci

   Mgr. Beňaluková Dagmar - hospodársko-ekonomomická zamestnankyňa
   Monika Lysá - upratovačka

  created by naoka