Súbory

Súčasťou školy sú rôzne súbory. Ich členmi sa stávajú tí najzdatnejší žiaci, ktorí sú dobre pripravení zvládnuť náročnú súborovú prácu. Nadšenie, vytrvalá a systematická práca prináša zaujímavé výsledky, ktoré sú pravidelne prezentované pred publikom na domácom, ale aj mimomyjavskom pódiu.


LAS BABBASS - tanečný súbor školy


KOPANIČIARIK - ľudový tanečný súbor školy


KOPANIČIARIK - ľudová hudba školy


PREMENY - súbor literárno-dramatického odboru školy

created by naoka