Dôležité informácie a dokumenty

 • Interný predpis o aplikácií povinného zverejňovania informácií a o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZUŠ Myjava

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Myjave, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

 • Dodatok č. 1 k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Školský poriadok

 • Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Partizánska 290/17 Myjava

 • Rada školy pri Základnej umeleckej škole Myjava
  Predseda: Mgr. Marek Hrin,
  podpredsedníčka: Mgr. Anna Zacharová,
  členovia: Mgr. Miroslava Bartošová, Mgr. Dagmar Beňaluková, Viera Dugová, Mgr. Viera Feriancová, Vladimír Pekník.

  Štatút Rady školy si môžete prečítať TU.

 • Verejný register odberateľských vzťahov

  created by naoka