Oznam

Vážení rodičia a priatelia školy, i tento rok Vás žiadame o pomoc našej škole poukázaním 2 % z dane.
Bližšie informácie sa dozviete TU. ĎAKUJEME!

Návrat do školy

Od 12. apríla začína individuálne vyučovanie žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy PREZENČNOU formou.

V HO - hra na všetkých hudobných nástrojoch okrem spevu a dychových nástrojov.
V LDO, VO a TO - dištančná forma výučby. Presné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Podmienkou nástupu žiakov do školy je vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (stiahnite TU) a kópia certifikátu testu.

Základné informácie

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV čítajte TU

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba:
p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
created by naoka