Základné informácie

Primátor Myjavy Pavel Halabrín nariadil z dôvodu prevencie proti ochoreniu COVID-19 a karantény prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole Myjava na Partizánskej ulici, a to
od pondelka 28. septembra do piatka 2. októbra 2020.
Dôvodom tohto nariadenia je na COVID-19 pozitívne testovaná učiteľka.


Rodičia detí, s ktorými prišla učiteľka do styku, boli kontaktovaní vedením školy a realizujú sa všetky potrebené úkony spojené s elimináciou šírenia ochorenia.
Na základe vývoja situácie bude o ďalšom postupe škola informovať.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás, buďte zodpovední k sebe i k svojmu okoliu.

Pokyny riaditeľky školy, upravujúce podmienky dochádzky do ZUŠ od 1. 9. 2020 čítajte TU!

Pri nástupe je nutné priniesť podpísaný Zdravotný dotazník, ktorý stiahnite TU a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorý stiahnite TU.

Obe tlačivá je nutné predkladať opätovne po neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas jedného týždňa.


Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV čítajte TU

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba:
p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
created by naoka